జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2476-2059

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 2 (2016)

అభిప్రాయ వ్యాసం

Application of the Word Association Cognitive Technique in the Evaluation of Food Safety Perception

Marina L. Mitterer-Daltoe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Antimicrobial Resistance in Enterobacteriaceae and Coliforms Isolated on Farm, Packaged and Loose Vegetables in Kentucky

Avinash M Tope, Alexandra C Hitter, Shreya V Patel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Transfer of Escherichia coli while using Salad Tongs

Bartz M, Buyukyavuz A, Dawson E, Diener M, Gates R, Han I, Johnson L, Marvin P, Musselwhite C, Nicholson A, Randar D, Ritterpusch M, Zazzara M and Dawson P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Patents in the Field of Probiotics, Prebiotics, Synbiotics: A Review

Yogini Dixit, Aseem Wagle and Babu Vakil

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Biofilm Formation of Foodborne Pathogens and their Control in Food Processing Facilities

Tong Zhao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preservation of Mango Slices in Sucrose Solution with Various Concentrations

Shehzad Khan, Wajahat Ali, Tariq Kamal, Muhammad Usman Khan and Saleem Gul

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Bioaerosol Formation and Bacterial Transfer from Commercial Automatic Hand Dryers

Paul Dawson, Julie Northcutt, Michelle Parisi and Inyee Han

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top