జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ & జీన్ థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ & జీన్ థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: ISSN: 2157-7412

కండరాల బలహీనత

 

It is a type of disease that causes progressive weakness and loss of muscle mass. Here the process of mutation get involved in the production of proteins that are required to build a healthy muscle.Some types of Muscular dystrophy are Myotonic, Facioscapulohumeral , Congenital, Limb-girdle. It occurs when one of the genes responsible for production of proteins is defective.But some of them occur in the early stage of embryo and is passed to the next generation.

డుచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనేది అత్యంత సాధారణ రూపం మరియు ఎక్కువగా అబ్బాయిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కండరాల సమగ్రతను కాపాడుకోవడంలో డిస్ట్రోఫిన్ అనే ప్రొటీన్ లేకపోవడం వల్ల ఇది సంభవిస్తుంది. ఫేసియోస్కాపులోహ్యూమరల్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ సాధారణంగా యుక్తవయస్సులో ప్రారంభమవుతుంది మరియు ముఖం, చేతులు, కాళ్లు, భుజాలు మరియు ఛాతీ కండరాలలో ప్రగతిశీల బలహీనతకు కారణమవుతుంది. మయోటోనిక్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనేది అత్యంత సాధారణ రూపం మరియు కంటిశుక్లం, గుండె అసాధారణతలు మరియు ఎండోక్రైన్ పదార్థాలకు కారణమవుతుంది.

 

కండరాల బలహీనత సంబంధిత జర్నల్స్

కార్సినోజెనిసిస్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ జెనెటిక్స్, మాలిక్యులర్ థెరపీ, హ్యూమన్ మాలిక్యులర్ జెనెటిక్స్, హ్యూమన్ జెనెటిక్స్, అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్, PLOS కరెంట్స్: మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ జర్నల్స్

 

Top