జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

ఫార్మసీ విద్య మరియు ఫార్మసీ ప్రాక్టీస్‌లో ఆవిష్కరణలు

వ్యాఖ్యానం

Gamification as a Learning Method in Pharmacy Education

Mohammad S Shawaqfeh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Availability of Essential Medicines and Supplies during the Dual Pull-Push System of Drugs Acquisition in Kaliro District, Uganda

Okiror Bruno, Onchweri Albert Nyanchoka, Miruka Conrad Ondieki, Maniga Josephat Nyabayo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Longitudinal Assessment of Students’ Communication and Professionalism Skills across All Levels of a Pharm D Curriculum

Thompson M, Gilliam E, Nuffer W

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Advanced Pharmacy Practice Experiential Student-Led Seminars on Competencies of Retail Pharmacy Students Enrolled in Introductory Pharmacy Practice Experience

Carolyn Ma, Supakit Wongwiwatthananukit, Deborah Taira Juarez, Sheri Tokumaru, Cindy Khampanphan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Team Based Learning Strategy Applied to Pharmacy Based Courses

Patricia Sealy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of an Interactive Educational Model to Enhance Antimicrobial Stewardship at an Academic Medical Center

Kathryn E. DeSear, Samuel Borgert, Aimée C. LeClaire, Kenneth Klinker, Kristin Weitzel, Randy C. Hatton

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Report of Second Year Pharmacy Students’ Experience after Using a Virtual Dispensing Program

Majd Dameh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top