పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

పీడియాట్రిక్ ట్రామా

పీడియాట్రిక్ ట్రామా అనేది బాహ్య మూలం నుండి భౌతిక హాని వలన జీవసంబంధమైన జీవికి నష్టం. పీడియాట్రిక్ ట్రామా అనేది శిశువు లేదా బిడ్డకు సంభవించే బాధాకరమైన గాయాన్ని సూచిస్తుంది. పీడియాట్రిక్ ట్రామా పిల్లలలో శారీరక, శరీర నిర్మాణ సంబంధమైన మరియు అభివృద్ధి వ్యత్యాసాల పరిజ్ఞానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పీడియాట్రిక్ మేజర్ ట్రామా అనేది తీవ్రమైన ఫలితాలకు దారితీసే ఒక గాయం.

Top