పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

పీడియాట్రిక్ పల్మోనాలజీ

పీడియాట్రిక్ పల్మోనాలజీ అనేది శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధుల నిర్ధారణ మరియు చికిత్సతో వ్యవహరించే వైద్య ప్రత్యేకత. పీడియాట్రిక్ పల్మోనాలజీ అనేది పల్మోనాలజీ మరియు పీడియాట్రిక్స్ రెండింటి కలయిక. పీడియాట్రిక్ పల్మోనాలజిస్ట్‌లు పల్మనరీ పీడియాట్రిక్ వ్యాధులు మరియు ఛాతీ యొక్క పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా న్యుమోనియా, ఆస్తమా, క్షయ, సంక్లిష్టమైన ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలైన వాటిలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందుతారు.

Top