పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

పీడియాట్రిక్ హెమటాలజీ

పీడియాట్రిక్ హెమటాలజీ అనేది పిల్లలలో వివిధ రకాల రక్త రుగ్మతలను అధ్యయనం, నిర్ధారణ, చికిత్స మరియు నివారణకు సంబంధించిన పీడియాట్రిక్స్ యొక్క విభాగం. పీడియాట్రిక్ హెమటాలజీ అనేది హెమటాలజీ మరియు పీడియాట్రిక్స్ రెండింటి కలయిక. పీడియాట్రిక్ హెమటాలజీకి సంబంధించిన ఈ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన వైద్య నిపుణుడిని పీడియాట్రిక్ హెమటాలజిస్ట్ అంటారు. పీడియాట్రిక్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్‌లో రక్తహీనత, లింఫోమా మొదలైనవి ఉన్నాయి.

Top