పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

పీడియాట్రిక్ రేడియాలజీ

పీడియాట్రిక్ రేడియాలజీ అనేది ఔషధం యొక్క ప్రత్యేకత, ఇది పిల్లలను నిర్ధారించడానికి లేదా చికిత్స చేయడానికి దశాబ్దాలుగా అయోనైజింగ్ రేడియేషన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. పెద్దల కంటే పిల్లలు రేడియోసెన్సిటివ్‌గా ఉంటారు. ఇది రేడియాలజీ మరియు పీడియాట్రిక్స్ రెండింటి కలయిక. పీడియాట్రిక్ రేడియాలజీకి సంబంధించిన ఈ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన వైద్య నిపుణుడిని పీడియాట్రిక్ రేడియాలజిస్ట్ అంటారు.

Top