పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్

నవజాత శిశువు లేదా శిశువు యొక్క చిన్న శరీరం పెద్దవారి శరీరానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్ అనేది ప్రత్యేకంగా శిశువులు మరియు పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఔషధం తప్ప మరొకటి కాదు. పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్ అనేది పీడియాట్రిక్స్ మరియు ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ రెండింటి కలయిక. పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు, జన్యు వైవిధ్యం మరియు అభివృద్ధి సమస్యలు పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్‌తో వ్యవహరించే శిశువైద్యులందరికీ ఎక్కువ ఆందోళన కలిగిస్తాయి.

Top