జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ & ఫుడ్ సైన్సెస్

జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ & ఫుడ్ సైన్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9600

ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్

ఫుడ్ ఇంజినీరింగ్  అనేది మైక్రోబయాలజీ, అప్లైడ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్, కెమిస్ట్రీ మరియు ఇంజినీరింగ్‌లను ఆహారం మరియు సంబంధిత పరిశ్రమల కోసం మిళితం చేసే బహుళ విభాగ రంగం.
ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్‌లో ఇవి ఉన్నాయి: ఆహారాలు, ఆహార భౌతిక శాస్త్రం మరియు  భౌతిక రసాయన శాస్త్రం యొక్క ఇంజనీరింగ్ లక్షణాలు ; ప్రాసెసింగ్, కొలత, నియంత్రణ, ప్యాకేజింగ్, నిల్వ మరియు పంపిణీ; నవల ఆహారాలు  మరియు ఆహార సేవ మరియు క్యాటరింగ్ రూపకల్పన మరియు ఉత్పత్తి యొక్క ఇంజనీరింగ్ అంశాలు  ; ఆహార ప్రక్రియలు, ప్లాంట్ మరియు పరికరాల రూపకల్పన మరియు ఆపరేషన్; ఆహార ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఆర్థికశాస్త్రం, ప్రత్యామ్నాయ ప్రక్రియల ఆర్థిక శాస్త్రంతో సహా. ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంజినీరింగ్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ,  జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ & ఫుడ్ సైన్సెస్

సంబంధిత జర్నల్‌లు
, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్,  జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ,  ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇంజనీరింగ్,  జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ హెల్త్ & ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్ , ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్, జపాన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్, ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటర్నేషనల్.

Top