జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 6 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Expression Characteristics of Surface Markers of Memory T cells, CD45RO, CCR7 and CD62L, in Tumor-infiltrating Lymphocytes in Liver Cancer Tissues of Patients with Hepatocellular Carcinomas

Yong Xie, Bi-Wei Luo, Xiao-Dong Yuan, Pei-Kai Tian, Xi Ou, Ze-Wei Lin, Xiao-Ping Liu and Ji-Kui Liu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Anti-viral Vaccines based on Induced Inhibition of Viral Receptors

Tirasak Pasharawipas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Erythropoiesis-stimulating Agent Use among Patients with Lupus Nephritis Approaching End-stage Renal Disease

José A Gómez-Puerta, Sushrut S Waikar, Daniel H Solomon, Jun Liu, Graciela S Alarcón, Wolfgang C Winkelmayer and Karen H Costenbader

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Immune Response and Candidal Colonisation in Denture Associated Stomatitis

Rogers H, Wei X-Q, Lewis MAO, Patel V, Rees JS, Walker RV, Maggio B, Gupta A and Williams DW

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hydroxychloroquine Reverses Alopecia in Autoimmune Polyendocrinopathy- Candidiasis-Ectodermal Dystrophy (APECED): A Case Report

Margaret Seton

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Attenuating Janus Kinases (JAK) by Tofacitinib Effectively Prevented Psoriasis Pathology in Various Mouse Skin Inflammation Models

Hak-Ling Ma, Katherine Masek-Hammerman, Susan Fish, Lee Napierata, Eva Nagiec, Saifur Rahman, Martin Hegen and James D Clark

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Multifocal Acquired Demyelinating Sensory and Motor Neuropathy in Pregnancy, a Case Report

Emily Ciliacus, Simone MI Kuppens, Elisabeth A Cats, Maarten C de Rijk and Madeleine SQ Kortenhorst

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Microbial Infection and Rheumatoid Arthritis

Song Li, Yangsheng Yu, Yinshi Yue, Zhixin Zhang and Kaihong Su

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Protective Mechanism of Melatonin on Kainic Acid Induced Immune Modulatory Effect on Lymphocytes Derived from Mouse Spleen

Gayathri V and Mohanan PV

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Signaling Pathways Involved in the Effects of Different Fatty Acids on Interleukin-2 Induced Human Lymphocyte Proliferation

Renata Gorjão, Sandro M Hirabara, Maria F Cury-Boaventura, Thais Martins de Lima, Maria Elizabeth P Passos, Adriana C Levada-Pires and Rui Curi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

High-avidity IgG Autoantibodies against DFS70/LEDGF in Atopic Dermatitis

Kanako Watanabe, Yoshinao Muro, Kazumitsu Sugiura and Masashi Akiyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top