అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

క్యాన్సర్ కోసం అనువాద పరిశోధన

క్యాన్సర్ కోసం అనువాద పరిశోధన అనేది కణాల యొక్క వింత అభివృద్ధి (సాధారణంగా ఒంటరి అసాధారణ కణం నుండి ఊహించబడింది). కణాలు సాధారణ నియంత్రణ వ్యవస్థలను కోల్పోయాయి మరియు ఈ విధంగా స్థిరంగా పెరుగుతాయి, ప్రక్కనే ఉన్న కణజాలాలపై దాడి చేస్తాయి, శరీరంలోని ప్రవేశించలేని భాగాలకు మళ్లించబడతాయి మరియు కణాలు సప్లిమెంట్లను నిర్ణయించే తాజా రిక్రూట్ నాళాల అభివృద్ధిని ప్రచారం చేస్తాయి. శరీరంలోని ఏదైనా కణజాలం నుండి క్యాన్సర్ (బెదిరింపు) కణాలు సృష్టించవచ్చు.

క్యాన్సర్ కణాలు అభివృద్ధి చెందడం మరియు నకిలీ చేయడం వలన, అవి ట్యూమర్ అని పిలువబడే క్యాన్సర్ కణజాలం యొక్క ద్రవ్యరాశిని నిర్మిస్తాయి, ఇది సాధారణ పొరుగు కణజాలాలపై దాడి చేసి ధ్వంసం చేస్తుంది. కణితి అనే పదం ఒక వింత అభివృద్ధి లేదా ద్రవ్యరాశిని సూచిస్తుంది. కణితులు క్యాన్సర్ లేదా క్యాన్సర్ లేనివి కావచ్చు. అవసరమైన (ప్రారంభ) సైట్ నుండి క్యాన్సర్ కణాలు శరీరం అంతటా వ్యాపించవచ్చు. ఆవిష్కరణ మరియు పరిశోధన ఎప్పటికీ అంతం లేని ప్రక్రియలు మనిషి ఎల్లప్పుడూ తన పురోగతి కోసం కొత్తదాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు. పత్రికలు పరిశోధన ఫలితాలను వ్యాప్తి చేసే సాధనాలు.

Top