అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

ఫార్మకోజెనోమిక్స్‌లో అనువాద పరిశోధన

జన్యుపరంగా నిర్వచించబడిన మౌస్ జనాభా కంటే మానవ జనాభాలో ఉన్న డ్రగ్ టాక్సిసిటీ ప్రతిస్పందనలను మరింత ఖచ్చితంగా మోడల్ చేయగల సామర్థ్యం. ఆసక్తి యొక్క ప్రతికూల ఔషధ ప్రతిస్పందనను ప్రదర్శించే ఇన్‌బ్రేడ్ మౌస్ జాతుల గుర్తింపు అంతర్లీన పరమాణు విధానాలను పరిశోధించడానికి మరియు తరగతి అభ్యర్థులలో తదుపరి స్క్రీన్ కోసం పునరుత్పాదక జంతు నమూనాలను అందిస్తుంది.

ఫార్మాకోజెనోమిక్స్‌తో కలిపి ఫినోటైపిక్ అన్వేషణలు నిర్దిష్ట జన్యువులలో వైవిధ్యాన్ని మరియు ససెప్టబిలిటీతో అనుబంధించబడిన మార్గాలలో వైవిధ్యాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడతాయి, ఇది మెకానిజమ్‌లను మరింత తెలియజేస్తుంది. ముఖ్యముగా, ఈ విధంగా గుర్తించబడిన ప్రమాద కారకాలు విషాన్ని అనుభవించిన రోగుల నుండి పొందిన DNAలో పరీక్షించగల పరికల్పనలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

Top