అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

లక్ష్యం మరియు పరిధి

ట్రాన్స్‌లేషనల్ మెడిసిన్ అనేది రెండు కీలక సిద్ధాంతాలపై కనుగొనబడిన విస్తృత-ఆధారిత జర్నల్: అనువాద వైద్యంపై అత్యంత ఉత్తేజకరమైన సమీక్షలను ప్రచురించడం: పరిశోధన, బోధన మరియు సూచన ప్రయోజనాల కోసం కథనాలను త్వరిత మరియు శీఘ్రంగా సమీక్షించడం మరియు ప్రచురించడం రెండవది.

Top