సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4435

సామాజిక శాస్త్రం

సామాజిక జీవితం, మార్పు, క్రమబద్ధీకరణ మొదలైన వాటి గురించి జ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, సంస్థలు, డెవలప్‌మెంట్‌లు, మూలాలు మరియు అనుభవ పరిశోధనల అధ్యయనంలో నిర్వహించబడింది…,

సంబంధిత జర్నల్ ఆఫ్ సోషియాలజీ

సామాజిక వైకల్యం, సామాజిక ఉద్యమాలు, సామాజిక విధానం, సామాజిక శాస్త్రం, మహిళలు మరియు నేరాలు, మహిళల వేధింపులు, విశ్లేషణాత్మక సామాజిక శాస్త్రం, ప్రసిద్ధ సంస్కృతి, ద్వితీయ సాంఘికీకరణ.
 

Top