సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4435

సామాజిక విధానం

సామాజిక విధాన రూపకల్పన మరియు సామాజిక సేవల అధ్యయనంపై విస్తృత బహిరంగ చర్చలు అని కూడా పిలుస్తారు.

సాంఘిక విధాన
విశ్లేషణాత్మక సామాజిక శాస్త్రం, ప్రజాదరణ పొందిన సంస్కృతి, ద్వితీయ సాంఘికీకరణ, కమ్యూనిటీ ఆధారిత దిద్దుబాట్లు, సంఘర్షణ పరిష్కారం, మాక్స్ వెబర్ అధ్యయనాలు, సామాజిక విచలనం, సామాజిక ఉద్యమాల సంబంధిత జర్నల్‌లు.
 

Top