సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4435

సామాజిక ఉద్యమాలు

సామాజిక ఉద్యమాలు అంటే సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు వంటి సంబంధిత సంస్థ లేదా వ్యవస్థపై పెద్దగా, అనధికారికంగా మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల సమ్మెలు చేసే ఉద్యమాలు.

సామాజిక ఉద్యమాల సంబంధిత జర్నల్

ఏజింగ్ అండ్ సొసైటీ, అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ క్రిమినాలజీ, బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, క్యాపిటల్ & క్లాస్, క్రిమినల్ జస్టిస్ మ్యాటర్స్, కమ్యూనిటీ కేర్, కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్ జర్నల్, సొసైటీ అండ్ హిస్టరీలో కంపారిటివ్ స్టడీస్, కాంటెంపరీషియా సోలాజీ.

Top