సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4435

లక్ష్యం మరియు పరిధి

సోషియాలజీ మరియు క్రిమినాలజీ - ఓపెన్ యాక్సెస్ (SCOA) , విస్తృత-ఆధారిత జర్నల్ రెండు కీలక సిద్ధాంతాలపై స్థాపించబడింది: వ్యాపారం & ఆర్థిక వ్యవహారాల విషయాలకు సంబంధించి అత్యంత ఉత్తేజకరమైన పరిశోధనలను ప్రచురించడం. రెండవది, సమీక్షించడానికి మరియు ప్రచురించడానికి మరియు పరిశోధన, బోధన మరియు సూచన ప్రయోజనాల కోసం ఉచితంగా కథనాలను వ్యాప్తి చేయడానికి వేగవంతమైన సమయాన్ని అందించడం.

Top