జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2476-2059

ఆహారం ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులు

అనారోగ్యకరమైన విషపూరితమైన మరియు కలుషితమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఇవి. ఈ కాలుష్యం విస్తృతంగా వ్యాధికారక బాక్టీరియా, వైరస్‌లు లేదా పరాన్నజీవుల నుండి కలుషితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆహార సంబంధిత వ్యాధులు సాధారణంగా సరికాని నిర్వహణ, తయారీ మరియు అపరిశుభ్రమైన ఆహార నిల్వ పరిస్థితుల నుండి పెరుగుతాయి.

ఫుడ్ బోర్న్ డిసీజెస్ జర్నల్
ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్, న్యూట్రిషన్ జర్నల్స్, టాక్సికాలజీ జర్నల్స్, ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ, బ్రిటీష్ ఫుడ్ జర్నల్, ఫుడ్ అడిటివ్‌లు మరియు కలుషితాలు, ఫుడ్ అడిటివ్‌లు మరియు కలుషితాలు: పార్ట్ B.

Top