హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్

హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0951

ట్రిగ్గర్ పాయింట్ థెరపీ

ట్రిగ్గర్ పాయింట్ మసాజ్ థెరపీ అనేది నొప్పి యొక్క మూలాన్ని వివిక్త ఒత్తిడి మరియు విడుదల చక్రాల ద్వారా తగ్గించడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. దీనిలో, గ్రహీత లోతైన శ్వాస ద్వారా చురుకుగా పాల్గొంటాడు, అలాగే అసౌకర్యం యొక్క ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని మరియు తీవ్రతను గుర్తించాడు.

Top