హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్

హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0951

వెంట్రుక కుదురు

హెయిర్ ఫోలికల్ అనేది ఒక శాక్, దీని నుండి జుట్టు పెరుగుతుంది మరియు సేబాషియస్ (నూనె) గ్రంథులు తెరుచుకుంటాయి. ఇది చర్మం యొక్క ఎపిడెర్మల్ (బయటి) పొర నుండి ఉద్భవించిన కణాల ద్వారా కప్పబడి ఉంటుంది. ప్రతి ఫోలికల్ సాధారణంగా ఐదు సంవత్సరాల పెరుగుదల చక్రం గుండా వెళుతుంది, సంవత్సరానికి సగటున ఆరు అంగుళాల (15 సెం.మీ.) పెరుగుదల ఉంటుంది.

Top