హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్

హెయిర్ థెరపీ & ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0951

ఫోలిక్యులర్ యూనిట్ వెలికితీత

ఫోలిక్యులర్ యూనిట్ ఎక్స్‌ట్రాక్షన్ (FUE) అనేది ఫోలిక్యులర్ యూనిట్ హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ ప్రక్రియలో దాత జుట్టును "కోత" చేసే పద్ధతి. FUE హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సర్జరీలో, ఫోలిక్యులర్ యూనిట్ చుట్టూ ఉన్న చర్మంలో చిన్న, వృత్తాకార కోతను తయారు చేయడానికి, పరిసర కణజాలం నుండి వేరు చేయడానికి ఒక పరికరం ఉపయోగించబడుతుంది. అప్పుడు యూనిట్ నేరుగా నెత్తిమీద నుండి సంగ్రహించబడుతుంది, చిన్న ఓపెన్ రంధ్రం వదిలివేయబడుతుంది.

Top