జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట

జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0269

పర్యాటక

టూరిజం అనేది విశ్రాంతి, వ్యాపారం మరియు ఇతర ప్రయోజనాల కోసం వరుసగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు వారి సాధారణ వాతావరణం వెలుపల ఉన్న ప్రదేశాలకు ప్రయాణించడం మరియు బస చేయడం అని నిర్వచించబడింది. టూరిజం సాధారణంగా అంతర్జాతీయ ప్రయాణంతో ముడిపడి ఉంటుంది అలాగే అదే దేశంలోని మరొక ప్రదేశానికి వెళ్లడాన్ని సూచిస్తుంది.

టూరిజం సంబంధిత జర్నల్‌లు: జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్ & హాస్పిటాలిటీ, బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, హోటల్ & బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఈవెంట్ టూరిజం, టూరిజం ఇన్ మెరైన్ ఎన్విరాన్‌మెంట్స్, టూరిజం మేనేజ్‌మెంట్, అన్నల్స్ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్, జర్నల్ ఆఫ్ సస్టెయినబుల్ టూరిజం

Top