జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట

జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0269

ఆతిథ్యం

ఆతిథ్యం అనేది మీ అతిథులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మరియు వారి అవసరాలను ఊహించడం మరియు అతిథి మరియు అతిధేయ మధ్య సంబంధం లేదా ఆతిథ్యమిచ్చే చర్య లేదా అభ్యాసం అని నిర్వచించబడింది. అతిథులు, సందర్శకులు లేదా అపరిచితుల రిసెప్షన్ మరియు వినోదం ఇందులో ఉంటుంది. లూయిస్, చెవాలియర్ డి జౌకోర్ట్ ఎన్‌సైక్లోపీడీలో ఆతిథ్యాన్ని మానవత్వం యొక్క బంధాల ద్వారా మొత్తం విశ్వం కోసం శ్రద్ధ వహించే గొప్ప ఆత్మ యొక్క పుణ్యంగా వర్ణించారు.

హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు: జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్ & హాస్పిటాలిటీ, బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, హోటల్ & బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్, కార్నెల్ హాస్పిటాలిటీ క్వార్టర్లీ, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం రీసెర్చ్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ కాంటెంపరరీ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ మార్కెటింగ్ మరియు మేనేజ్‌మెంట్, స్కాండినేవియన్ జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం మేనేజ్‌మెంట్

Top