జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట

జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0269

సస్టైనబుల్ టూరిజం

సస్టైనబుల్ టూరిజం అనేది పర్యాటకులుగా ఒక ప్రదేశాన్ని సందర్శించడం మరియు పర్యావరణం, సమాజం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపడానికి ప్రయత్నించడం. లొకేషన్‌ని ఇంటికి పిలిచే వ్యక్తుల పట్ల గౌరవం, ఆ ప్రాంతం యొక్క సంస్కృతి మరియు ఆచారాలు మరియు సామాజిక-ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒక ముఖ్య అంశం. సస్టైనబుల్ టూరిజం కొన్నిసార్లు పర్యావరణ టూరిజంతో గందరగోళం చెందుతుంది, అయితే పర్యావరణ పర్యాటకం వాస్తవానికి స్థిరమైన పర్యాటకం యొక్క ఒక అంశం మాత్రమే.

సస్టైనబుల్ టూరిజం సంబంధిత జర్నల్‌లు:  జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్ & హాస్పిటాలిటీ, బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, హోటల్ & బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ సస్టెయినబుల్ టూరిజం, టూరిజం రివ్యూ, ఇ-రివ్యూ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్, జియో జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ జియోసైట్స్, జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్ టూరిజం, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్, టూరిజం సోషల్ సైన్స్ సిరీస్

Top