జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట

జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం & హాస్పిటాలిట
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0269

హాస్పిటాలిటీ సేవలు

ఆతిథ్యం అనేది మనం ఏమి అందించాలో వివరించడానికి సేవ కంటే మెరుగైన పదం; సహృదయత, ఉదారమైన ఆదరణ, దయ, పరిగణన మరియు వెచ్చదనం వంటి పదాలు సమానంగా చెబుతాయి.

ఆతిథ్యం అనేది మీ అతిథులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మరియు వారి అవసరాలను ఊహించడం మరియు అతిథి మరియు అతిధేయ మధ్య సంబంధం లేదా ఆతిథ్యమిచ్చే చర్య లేదా అభ్యాసం అని నిర్వచించబడింది. అతిథులు, సందర్శకులు లేదా అపరిచితుల రిసెప్షన్ మరియు వినోదం ఇందులో ఉంటుంది. లూయిస్, చెవాలియర్ డి జౌకోర్ట్ ఎన్‌సైక్లోపీడీలో ఆతిథ్యాన్ని మానవత్వం యొక్క బంధాల ద్వారా మొత్తం విశ్వం కోసం శ్రద్ధ వహించే గొప్ప ఆత్మ యొక్క పుణ్యంగా వర్ణించారు.

హాస్పిటాలిటీ సేవల సంబంధిత జర్నల్‌లు: బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, హోటల్ & బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ జర్నల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ టూరిజం రీసెర్చ్ & హాస్పిటాలిటీ, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం మేనేజ్‌మెంట్, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ రీసెర్చ్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం అడ్మినిస్ట్రేషన్, హాస్పిటాలిటీలో క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ జర్నల్ మరియు టూరిజం, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ, లీజర్, స్పోర్ట్స్ అండ్ టూరిజం ఎడ్యుకేషన్, జర్నల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం, జర్నల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం టెక్నాలజీ

Top