లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్

లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1630

సబ్కటానియస్ లూపస్

సబ్కటానియస్ లూపస్ అనేది లూపస్ ఎరిథెమాటస్ కేసుల యొక్క వైద్యపరంగా విభిన్నమైన ఉపసమితిగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది ఎక్కువగా 15 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల శ్వేతజాతీయులలో గమనించబడుతుంది, పొలుసులుగా ఉండే చర్మ గాయాలు మరియు పాలీసైక్లిక్ కంకణాకార గాయాలు లేదా సోరియాసిఫాం ఫలకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

Top