లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్

లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1630

లూపస్ డిప్రెషన్

లూపస్ అసంతృప్తి, నిరాశ, కోపం మరియు విచారం వంటి డిప్రెషన్‌లకు కారణం కావచ్చు. కానీ సానుకూల మరియు ప్రతికూల భావాల మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది, ఇది క్లినికల్ అనారోగ్యం అని పిలువబడే చికిత్స చేయగల అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు. క్లినికల్ అనారోగ్యం యొక్క లక్షణాలు ముఖ్యమైనవిగా ఉండే కార్యకలాపాలు మరియు బాధ్యతలపై ఆసక్తిని కోల్పోవడం.

Top