ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

భుజం మరియు మోచేతి శస్త్రచికిత్స

భుజం మరియు మోచేతి శస్త్రచికిత్స భుజం, మోచేయి మరియు ఎగువ అంత్య భాగాలకు సంబంధించినది. భుజం మరియు మోచేయి శస్త్రచికిత్స అనేది మోచేయి యొక్క బయటి భాగం గొంతు మరియు లేతగా మారే పరిస్థితి. టెన్నిస్ ఎల్బో అనేది మోచేయి వెలుపల ముంజేయి కండరాలలో చేరిన స్నాయువుల యొక్క తీవ్రమైన లేదా దీర్ఘకాలిక మంట. ముంజేయి కండరాలు మరియు స్నాయువులు మితిమీరిన ఉపయోగం నుండి దెబ్బతింటాయి - అదే కఠినమైన కదలికలను మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతం చేస్తాయి. ఇది మోచేయి వెలుపల వాపు, నొప్పి మరియు సున్నితత్వానికి దారితీస్తుంది.

Top