ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

ఫుట్ మరియు చీలమండ శస్త్రచికిత్స

ఫుట్ మరియు చీలమండ శస్త్రచికిత్స అనేది ఆర్థోపెడిక్స్ మరియు పాడియాట్రీ యొక్క ఉప-ప్రత్యేకత, ఇది పాదం మరియు చీలమండ యొక్క రుగ్మతల చికిత్స, రోగ నిర్ధారణ మరియు నివారణతో వ్యవహరిస్తుంది. మరింత సాంప్రదాయిక విధానాలు లక్షణాలను తగ్గించడంలో విఫలమైనప్పుడు శస్త్రచికిత్స చివరి ఎంపికగా పరిగణించబడుతుంది. బనియన్లు మరియు ఇతర పాదం మరియు చీలమండ వైకల్యాలను శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించడానికి, తాపజనక ప్రక్రియల కోసం ఆర్థ్రోడెసిస్ (లేదా ఉమ్మడి ఖాళీల కలయిక) మరియు ఇతర వైకల్యాలకు చికిత్స చేయడానికి శస్త్రచికిత్స పునర్నిర్మాణం వంటి టెక్నిక్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

Top