ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

ఆస్టియోటమీ

ఆస్టియోటమీ అనేది ఒక శస్త్రచికిత్సా ఆపరేషన్, దీని ద్వారా ఎముకను తగ్గించడానికి, పొడిగించడానికి లేదా దాని అమరికను మార్చడానికి కత్తిరించబడుతుంది. ఇది కొన్నిసార్లు హాలక్స్ వాల్గస్‌ను సరిచేయడానికి లేదా ఫ్రాక్చర్ తర్వాత వంకరగా నయమైన ఎముకను సరిచేయడానికి నిర్వహిస్తారు. ఇది కోక్సా వర, జెను వల్గం మరియు గెను వరమును సరిచేయడానికి కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. తుంటి మరియు మోకాలి కీలు యొక్క పునఃసృష్టి కోసం శస్త్రచికిత్సా ప్రక్రియను ఆస్టియోటమీ అని పిలుస్తారు.

Top