ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0250

పెనిల్ ఫ్రాక్చర్

నిటారుగా ఉన్న పురుషాంగానికి గాయం అయినప్పుడు పురుషాంగం ఫ్రాక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఇది వినగల ధ్వనితో కూడిన బాధాకరమైన గాయం మరియు పురుషాంగం యొక్క తక్షణ రంగు పాలిపోవడాన్ని చూడవచ్చు. పగిలిన శబ్దం, నొప్పి మరియు వెంటనే అంగస్తంభన కోల్పోవడం పురుషాంగం ఫ్రాక్చర్ యొక్క లక్షణాలు. ఎండోక్రినాలజీ అండ్ మెటబాలిజంలో థెరప్యూటిక్ అడ్వాన్సెస్, టర్కిష్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎండోక్రినాలజీ అండ్ మెటబాలిజం, యుఎస్ ఎండోక్రినాలజీ వంటి వివిధ జర్నల్‌లలో పెనైల్ ఫ్రాక్చర్ కింద ఉన్న కథనాలు కూడా ప్రచురించబడతాయి.

Top