ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0250

క్రిప్టోర్కిడిజం

క్రిప్టోర్కిడిజంను అవరోహణ లేని వృషణాలు అని కూడా పిలుస్తారు; స్క్రోటమ్ నుండి ఒకటి లేదా రెండు వృషణాలు లేకపోవడం. స్క్రోటల్ ప్రాంతంలో లేని వృషణాలు ఉదరం క్రింద లేదా స్క్రోటమ్‌కు ఎక్టోపికల్‌గా ఎదురుగా ఉండవచ్చు లేదా అదృశ్యమై ఉండవచ్చు. అకాల శిశువులు, మధుమేహం లేదా ఊబకాయం ఉన్న తల్లి మరియు కుటుంబ చరిత్ర క్రిప్టోర్కిడిజమ్‌కు కారణాలు.

Top