ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆండ్రాలజీ-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0250

హైపోస్పాడియాస్

హైపోస్పాడియాస్ అనేది మగవారిలో కనిపించే ఒక పుట్టుకతో వచ్చే పరిస్థితి, ఇక్కడ మూత్ర నాళం పురుషాంగం యొక్క దిగువ భాగంలో ఉంటుంది. ఇది పుట్టుకతో వచ్చిన లోపం అని తెలిసింది. గర్భధారణ సమయంలో హార్మోన్లతో చికిత్స హైపోస్పాడియాస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. తేలికపాటి హైపోస్పాడియాస్ సాధారణంగా ఎటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండవు, ఇది తీవ్రమైన హైపోస్పాడియాస్ అయితే మగవారికి మూత్రాన్ని పిచికారీ చేయడం, మూత్రం పోయడంలో ఇబ్బంది మొదలైన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

Top