జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9570

ఆప్తాల్మోస్కోపీ

ఫండోస్కోపీ అని కూడా పిలువబడే ఆప్తాల్‌మోస్కోపీ అనేది వైద్యుని దృష్టికి వెనుక భాగంలో (ఫండస్ అని పిలుస్తారు) మరియు భూతద్దం (ఆఫ్తాల్మోస్కోప్) మరియు తక్కువ బరువుతో సరఫరా చేసే ప్రత్యామ్నాయ నిర్మాణాలను ఊహించగలిగేలా చేసే ఒక చెక్ కావచ్చు. ఇది కంటి పరీక్షలో భాగంగా చేయబడుతుంది మరియు సాధారణ శారీరక పరీక్షలో భాగంగా చేయబడుతుంది.
ఇది కంటి పరీక్షలో భాగంగా చేయబడుతుంది మరియు అంతర్గత కన్ను, లెన్స్, ఆప్టిక్ నరాల పరీక్షతో సహా సాధారణ శారీరక పరీక్షలో భాగంగా చేయబడుతుంది.

ఆప్తాల్మోస్కోపీ సంబంధిత జర్నల్స్

క్లినికల్ & ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ పాథాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, గ్లకోమా: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ, అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ, బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ, యూరోపియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ

Top