జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9570

ప్రయోగాత్మక నేత్ర వైద్యం

ప్రయోగాత్మక నేత్ర వైద్యం అనేది కంటి వ్యాధులను గుర్తించడం మరియు చికిత్స చేయడంతో వ్యవహరించే వైద్య శాఖ. ఇది కంటి లోపాలు, దృష్టి, వైద్య, శస్త్రచికిత్స మరియు ఆప్టికల్ కేర్‌తో కూడిన ప్రయోగశాల పరిశోధన. ఇది కంటి కణజాలం మరియు కణాలతో పాటు డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్, సెల్ బయాలజీ మరియు మైక్రోబయాలజీ ఆఫ్ కంటి అలాగే కంటి వ్యాధులను అధ్యయనం చేస్తుంది.

ప్రయోగాత్మక నేత్ర శాస్త్ర అధ్యయనాలు కంటి అనాటమీ, కంటి వ్యాధులు, కంటి జీవశాస్త్రం ఆధారంగా అధ్యయనాలను కలిగి ఉంటాయి. నియోవాస్కులరైజేషన్, వారసత్వంగా వచ్చే కంటి వ్యాధులు, కంటికి సంబంధించిన బయోఫిజిక్స్ మొదలైనవి ప్రయోగాత్మక నేత్ర వైద్యశాస్త్రంలో ప్రధాన పరిశోధనా రంగాలు.

ప్రయోగాత్మక ఆప్తాల్మాలజీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు

క్లినికల్ & ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ పాథాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, గ్లకోమా: ఓపెన్ యాక్సెస్, గ్రేఫ్స్ ఆర్కైవ్ ఫర్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ

Top