జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9570

కంటి వ్యాధులు

పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు అన్ని వయస్సుల ప్రజలలో కంటి వ్యాధులు లేదా రుగ్మతలు సర్వసాధారణం. కంటి వ్యాధులను కంటి యొక్క బలహీనత లేదా అసాధారణ పనితీరుగా నిర్వచించవచ్చు, ఇది దృష్టి భంగానికి దారి తీస్తుంది. చాలా వరకు కంటి వ్యాధులు అస్పష్టమైన దృష్టిని కలిగిస్తాయి, అయితే తీవ్రమైన కేసులు అంధత్వానికి దారితీస్తాయి.

ప్రధాన కంటి సమస్యలు లేదా వ్యాధులు వక్రీభవన లోపాలు, కంటిశుక్లం, గ్లాకోమా, రెటీనా రుగ్మతలు, మచ్చల క్షీణత, డయాబెటిక్ కంటి సమస్యలు, కండ్లకలక మొదలైనవి. కొన్ని ప్రధాన కంటి సమస్యలు శాశ్వత దృష్టిని కోల్పోతాయి.

కంటి వ్యాధుల సంబంధిత జర్నల్స్

క్లినికల్ & ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ ఆప్తాల్మాలజీ, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ పాథాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, గ్లకోమా: ఓపెన్ యాక్సెస్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ పాథాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, గ్లకోమా: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్-ఆఫ్తాల్మాలజీ మరియు నేత్ర సంబంధిత వ్యాధులు, నేత్ర సంబంధిత వ్యాధులు శాస్త్రము

Top