మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

గ్లోబల్ హెల్త్ బయోఎథిక్స్

గ్లోబల్ హెల్త్ బయోఎథిక్స్ అనేది గ్లోబల్ హెల్త్, కమ్యూనిటీలో నైతిక జీవితం యొక్క భావనలకు సంబంధించిన ఒక తాత్విక క్రమశిక్షణ. ఇది ఔషధం, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు భద్రత రంగానికి నైతికత యొక్క అనువర్తనం.

గ్లోబల్ హెల్త్ బయోఎథిక్స్ సంబంధిత జర్నల్స్

హెల్త్ కేర్ : కరెంట్ రివ్యూలు, పాథోజెన్స్ అండ్ గ్లోబల్ హెల్త్, అన్నల్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ హెల్త్, గ్లోబల్ హెల్త్ ప్రమోషన్, గ్లోబల్ హెల్త్ యాక్షన్, ది లాన్సెట్ గ్లోబల్ హెల్త్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ అండ్ గ్లోబల్ హెల్త్

Top