మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

అంబులేటరీ సంరక్షణ భద్రత

ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఎక్కువ భాగం ఔట్ పేషెంట్ లేదా అంబులేటరీ కేర్‌లో జరుగుతుంది, అందువల్ల రోగి యొక్క భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఆసుపత్రి వెలుపల రోగి భద్రతను నిర్ధారించడం ఒక ప్రత్యేకమైన సవాలుగా ఉంది, అందువల్ల వీటిని అధిగమించడానికి అనేక చర్యలు ఉన్నాయి. అంబులేటరీ సంరక్షణ భద్రత రోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ యొక్క భద్రత మరియు సమర్థతకు సంబంధించిన చర్యలను అందిస్తుంది.

అంబులేటరీ కేర్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు

ఆరోగ్య సంరక్షణ : ప్రస్తుత సమీక్షలు, ఔషధ భద్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణలో నాణ్యత మరియు భద్రత

Top