మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

ఔషధ భద్రత

ఔషధ భద్రత అనేది ఔషధ ఉత్పత్తులతో ప్రతికూల ప్రభావాల సేకరణ, గుర్తింపు, అంచనా, పర్యవేక్షణ మరియు నివారణకు సంబంధించిన శాస్త్రం. ఇది ప్రధానంగా ప్రతికూల ఔషధ ప్రతిచర్యలపై దృష్టి పెడుతుంది.

డ్రగ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన సంబంధిత జర్నల్‌లు

ఫార్మకోఎపిడెమియాలజీ & డ్రగ్ సేఫ్టీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాకోవిజిలెన్స్, డ్రగ్ సేఫ్టీ, ఫార్మకోఎపిడెమియాలజీ మరియు డ్రగ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ సేఫ్టీపై నిపుణుల అభిప్రాయం, డ్రగ్ సేఫ్టీలో థెరప్యూటిక్ అడ్వాన్స్‌లు, ఓపెన్ డ్రగ్ సేఫ్టీ, హెల్త్ జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్, సాఫీ జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్

Top