ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2019)

కేసు నివేదిక

Analysis of Muscle Strength and Gait after Excision of Hamstrings and Effect of an Ankle- foot Orthosis: A Case Report

Hiroshi Irisawa, Yutaka Morishima, Yukihide Nishimura, Makoto Nejishima and Takashi Mizushima

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Multidisciplinary Rehabilitation in Combination with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in a Patient with Apathy Following Traumatic Brain Injury: A Case Report

Takuya Hada and Masahiro Abo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of an Inpatient Multidisciplinary Intervention on Physical Ability and Self Perceived Health Status in Multiple Sclerosis and Parkinson

Bjørnar Berli, Randi Dalen, Bente Oldren and Torbjorn Rundmo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Six Weeks High Intensity Interval Training (HIIT) Improves a Variety of Different Diabetes Mellitus Type 2 Risk Markers

Ioan Llwyd Hughes and Timothy Higgins

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Thoracic Outlet Syndrome: A Case Report at the Physical Medicine and Rehabilitation Department of CHU Fann

Madjirabé NC, Diagne NS, Mourabit S, Diop MS, Gaye NM, Fall M, Cissé O, Basse A, Sow AD, Bakhoum M, Ndoye NF, Touré K, Ndiaye M and Diop AG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects Of 12-Week Aerobic Dance On Haematological Variables And Health-Related Quality Of Life Of Individuals With Sickle Cell Anaemia

Odunayo Theresa Akinola, Adegoke BOA and Oyeyemi AL

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role Of Three-Month Program Of Rehabilitative Exercise After Heart Transplantation: The Effects Of The Recipients And Donors Risk Factors On The Exercise Capacity Early After Heart Transplantation

Masanobu Yanase, Osamu Seguchi, Michio Nakanishi, Kazuya Yamamoto, Yuji Suzuki, Noriyuki Fukui, Hidetoshi Yanagi, Takuya Watanabe, Kensuke Kuroda, Yuto Kumai, Seiko Nakajima, Keijiro Iwasaki, Yuki Kimura, Hiroki Mochizuki, Yorihiko Matsumoto, Satsuki Fukushima, Tomoyuki Fujita, Junjiro Kobayashi and Norihide Fukushima

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Duchenne Muscular Dystrophy: Short Communication

Juan David Vega Padilla, Diego Rodríguez Pineda, Dennis Ximena Murcia Acero, Juan Pablo Carlos Gutiérrez, Paula Andrea Camargo Vargas, Miguel Andrés Cañón Plazas and Edwin Alejandro Barón Muñoz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top