జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్: మైక్రోబయాలజీ, సేఫ్టీ & హైజీన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2476-2059

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Pervasiveness of Listeria monocytogenes in Milk and Dairy Products

Sheela Mary M* and Shrinithivihahshini ND

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

A Brief Insight upon the Challenge of Nutritional Status Evaluation

Monica Tarcea*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Microbiological Quality of Raw Milk from Farmers and Dairy Producers in Six Districts of Djibouti

Abdoul-latif Fatouma Mohamed*, Fourreh AE, Okieh AA, Said CN, Mérito A, Somda MK and Yagi S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Honey Quality in Ghana: A Pilot Study of Honeys Produced in Drobo and Berekum

Michael K. Adjaloo, Chris Yaw Asare, William Appaw and Owusu Boahene

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top