జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0870

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 5 (2014)

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

Evaluation of a Mammography Screening Decision Aid for Women Aged 75 and Older: Protocol for a Cluster-randomized Controlled Trial

Mara A Schonberg, Christine E Kistler, Larissa Nekhlyudov, Angela Fagerlin, Roger B Davis, Christina C Wee, Edward R Marcantonio, Carmen L Lewis, Whitney A Stanley, Trisha M. Crutchfield and Mary Beth Hamel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

Improving Adherence to Cholesterol Lowering Medications among Minority Populations in Florida: A Randomized Trial

Ana M Palacio, Leslie Hazel-Fernandez, Leonardo J Tamariz, Denise C Vidot, Claudia Uribe, Sylvia Desiree Garay, Hua Li and Olveen Carrasquillo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Photodynamic Diagnosis of the Urinary Bladder using Flexible Instruments – Ready for the Outpatient Setting?

Alexander Karl, Patrick Weidlich, Alexander Buchner, Thomas Hofmann, Birte Schneevoigt, Christian Stief and Dirk Zaak

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

Long-Term Chamomile Therapy of Generalized Anxiety Disorder: A Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Trial

Jun J Mao, Qing S Li, Irene Soeller, Kenneth Rockwell, Sharon X Xie and Jay D Amsterdam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Pitfalls on Screening in Clinical Trials: Positive Pregnancy Test in a Nonpregnant Woman with Metastatic Breast Cancer

Edward Espinal, Maribel Palomero, María Cebollero, Sara Lopez-Tarruella, Yolanda Jerez, Santiago Lizarraga, Ivan Marquez-Rodas and Miguel Martín

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Prognostic Models in Cirrhosis: An Anesthetist Perspective

Chandra K Pandey and Vandana Saluja

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

Course – Prevalence, Clinical Outcomes and Viral Shedding Patterns during Viral Respiratory Tract Infections in Intubated Intensive Care Unit–patients: Design and Protocol

Frank van Someren Gréve, Koenraad F van der Sluijs, Jan M Binnekade, Annemarije Braber, Olaf L Cremer, Evert de Jonge, Richard Molenkamp, David SY Ong, Sjoerd PH Rebers, Angelique ME Spoelstra–de Man, Peter E Spronk, Kirsten D Verheul, Monique C de Waard, Rob BP de Wilde, Tineke Winters, Nicole P Juffermans, Menno D de Jong and

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Double-blind, Randomized Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Forskolin Eye Drops 1% in the Treatment of Open Angle Glaucoma – A Comparative Study

Muhammed Majeed, Kalyanam Nagabhushanam, Sankaran Natarajan, Priti Vaidyanathan and Suresh Kumar Karri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

Preventing Breast Cancer Recurrence through a Tailored Lifestyle Intervention: The MyLIFE (My Lifestyle Intervention with Food and Exercise) Trial Rationale and Study Design

Corinne Labyak, Karen Daily, Laila Samiian, Samantha A Ward, Shannon Wallet, Michael G Perri, Valerie Hoover, Linda Snetslaar, Karla Shelnutt, Kristin T DiGioia, Andres Acosta, Linda J Young and Anne E Mathews

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top