జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Cancer Specific CTL Expansion with ZYX Bioreactor

Yongxin Zhang, Ying Wang, Zhenxiang Wang, Monica Zhang and Zhenying Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Dietary Supplementation of Bacillus subtilis and Terribacillus saccharophillus on Innate Immune Responses of a Tropical Freshwater Fish, Labeo rohita

Kalarani V, Sumathi V, Roshan Jahan K, Sowjanya D and Reddy DC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The NACHT, LRR and PYD Domains-Containing protein 3 (NLRP3) Inflammasome Mediates Inflammation and Voiding Dysfunction in a Lipopolysaccharide-Induced Rat Model of Cystitis

Francis M Hughes Jr, James G Kennis, Melissa N Youssef, Danielle W Lowe, Brooke E Shaner and J Todd Purves

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Up-regulated Circulating T-cell Angiotensin Converting Enzyme Gene Expression and Activity in Acute Coronary Syndromes

Coppo M, Bandinelli M, Poggesi L, and Boddi M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

T cells in Immunobiology of Tumors and Immunotherapy

Vino T Cheriyan, Christella John Nelson and Prabha Balaram

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Role of Serum Biomarkers in Early Detection of Non-Alcoholic Steatohepatitis and Fibrosis in West Virginian Children

Komal Sodhi, Lucas Bracero, Andrew Feyh, Alexandra Nichols, Krithika Srikanthan, Tariq Latif, Deborah Preston, Joseph I Shapiro and Yoram Elitsur

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Sera of Human Beings Hosting Durably Viscerotropic Leishmania Species Display Histones- Binding Immunoglobulins: A Feature To Consider When Probing Signatures of Auto-Reactivity?

Sami Lakhal and Abdelhak Ben Younes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Microscopic Colitis as a Diagnosis to Consider by Clinicians and Pathologists Together: A Case Series and Review of Literature

Tuttolomondo A, Raimondo DD, Orlando E, Corte VD, Bongiovanni L, Maida C, Musiari G, and Pinto A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The M1/M2 Pattern and the Oxidative Stress are Modulated by Low- Level Laser in Human Macrophage

Carvalho JL, Britto A, Souza NH, Ligeiro de Oliveira AP, Anatriello E, Albertini R and Aimbire F

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Potential In vivo Immunomodulatory Effects of the Most Active Lectin Isolated from Seeds of Zizyphus oenoplia

Butle A, Talmale S and Patil MB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top