జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 13, సమస్య 5 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical Study to Verify the Effectiveness and Safety of the Modified Isothymol or Carvacrol Compound against SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients

Raul A Ojeda

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Spermidine Related Autophagy Flux Deficiency is a Novel Pathogenesis of Aplastic Anemia

Jinqi Huang1,2*,Yuming Zhang1 , Juan Xia1 , Chen Yang1 , Sijie Wang1 , Liang Liang1 , Jie Long1 , Changmei Lin1,4 , Yuchan You1,4, Jian Li2 , Qinwei Chen3,7,8 , Kefeng Wu4*, Ruiqing Zhou5*, Shunqing Wang5 , Yongjian Su6 , Zunnan Huang6 , Qing Li7 , Guo Fu7,2,Qiyuan Li 8,3,7*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

Pluripotency Factor PBX1 Predicts Treatment Efficacy in Rheumatoid Arthritis

Karin M.E. Andersson1 , Eric Malmhäll-Bah1 , Nina Y.Oparina1 , Weiyang Tao1 , Aridaman Pandit2 , Malin C. Erlandsson1,3, Venkataragavan Chandrasekaran1 , Sofia T. Silfverswärd1 , Rille Pullerits1,3,4, Maria I. Bokarewa1,3*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Imaging the Cytokine Receptor CXCR4 in Atherosclerotic Plaques with [68Ga]-APD: A Novel Agent on Computer Simulation Approach

Chien-Chung Hsia*, Chung-Hsin Yeh, Chun-Tang Chen, Cheng Liang Peng

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Circulating MicroRNA in Autism Spectrum Disorders as a Possible Biomarker of Neuroinflammation: Association with Comorbid Conditions and Monocyte Cytokine Profiles

Harumi Jyonouchi*, Lee Geng

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top