జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

US జియోలాజికల్ భూకంపం

US జియోలాజికల్ భూకంప ప్రమాదాల కార్యక్రమం 1977లో కాంగ్రెస్చే స్థాపించబడిన జాతీయ భూకంప ప్రమాదాల తగ్గింపు కార్యక్రమం (NEHRP)లో భాగం. మేము భూకంపాలను పర్యవేక్షిస్తాము మరియు నివేదిస్తాము, భూకంప ప్రభావాలు మరియు ప్రమాదాలను అంచనా వేస్తాము మరియు భూకంపాల కారణాలు మరియు ప్రభావాలను పరిశోధిస్తాము. దీని దృష్టి: ప్రజల భద్రత, ఆర్థిక బలం మరియు జాతీయ భద్రతలో భూకంపాలను తట్టుకోగల దేశం

US జియోలాజికల్ భూకంపం సంబంధిత జర్నల్స్

భౌగోళిక శాస్త్రం & ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఎర్త్ సైన్స్ & క్లైమాటిక్ చేంజ్, బులెటిన్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ ఇంజనీరింగ్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ స్పెక్ట్రా, జర్నల్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ అండ్ సునామీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ ఇంజనీరింగ్, ISET జర్నల్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ టెక్నాలజీ

Top