జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

ఓక్లహోమా జియోలాజికల్ సర్వే

ఓక్లహోమా యొక్క భూగర్భ శాస్త్రం తూర్పున కార్బోనిఫెరస్ శిలలు, మధ్యలో మరియు పడమర వైపు పెర్మియన్ శిలలు మరియు పశ్చిమాన పాన్ హ్యాండిల్‌లో తృతీయ నిక్షేపాల కవరు కలిగి ఉంటుంది. ఓక్లహోమా జియోలాజికల్ సర్వే ఇటీవలి భూకంపాలలో ఎక్కువ భాగం, ముఖ్యంగా మధ్య మరియు ఉత్తర-మధ్య ఓక్లహోమాలో సంభవించినట్లు భావించింది.

ఓక్లహోమా జియోలాజికల్ సర్వే (OGS) అనేది రాష్ట్ర భూమి, నీరు, ఖనిజ మరియు శక్తి వనరులను అధ్యయనం చేసే పరిశోధన మరియు ప్రజా సేవ కోసం ఒక రాష్ట్ర ఏజెన్సీ. ఓక్లహోమా దేశం యొక్క అత్యంత బలమైన భూకంప పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలలో ఒకటిగా ఉంది. వాస్తవానికి, OGS 40 సంవత్సరాల క్రితం భూకంప పర్యవేక్షణను ప్రారంభించింది, దాని మొదటి భూకంప కేంద్రం ఇప్పటికీ ఓక్లహోమాలోని లియోనార్డ్ సమీపంలో పనిచేస్తోంది.

ఓక్లహోమా జియోలాజికల్ సర్వే సంబంధిత జర్నల్స్

క్లైమాటాలజీ & వాతావరణ సూచన, ఓక్లహోమా జియోలాజికల్ సర్వే

Top