జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

టాక్సికాలజీ పద్ధతులు మరియు మెకానిజమ్స్

విషపూరిత పదార్థాల భద్రత అంచనా మరియు గుర్తింపు కోసం అధునాతన పద్ధతులు టాక్సికాలజీలో ముఖ్యమైన పాత్రను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ అధునాతన పద్ధతులు ప్రయోగాత్మక టాక్సికాలజీలో సజీవ జంతువుల వినియోగాన్ని భర్తీ చేశాయి. విషపూరిత సమ్మేళనాలను గుర్తించడంలో ఇన్ విట్రో పద్ధతులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందాయి.

సంబంధిత జర్నల్స్ ఆఫ్ టాక్సికాలజీ మెథడ్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్
జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ, టాక్సికాలజీ జర్నల్, టాక్సికాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ & అనలిటికల్ టాక్సికాలజీ, టాక్సికాలజీ మెకానిజమ్స్ అండ్ మెథడ్స్, ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ టాక్సికాలజీ, ఎన్విరాన్‌మెంటల్ టాక్సికాలజీ అండ్ టాక్సికాలజీ.

Top