జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

పీల్చడం టాక్సికాలజీ

ఇన్హేలేషన్ టాక్సికాలజీ అనేది విష ప్రభావాలకు కారణమయ్యే ఏజెంట్ల అధ్యయనాన్ని సూచిస్తుంది. అక్యూట్ ఇన్‌హేలేషన్ టాక్సిసిటీ అనేది ఒక పదార్థాన్ని పీల్చే సామర్థ్యం ఉన్న పదార్థానికి తక్కువ వ్యవధిలో పీల్చడం ద్వారా ఒక అంతరాయం లేకుండా బహిర్గతం అయిన తర్వాత కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాల మొత్తం.

సంబంధిత పత్రికలు ఇన్హేలేషన్ టాక్సికాలజీ
జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ, టాక్సికాలజీ జర్నల్, టాక్సికాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ & అనలిటికల్ టాక్సికాలజీ, ఇన్హేలేషన్ టాక్సికాలజీ, టాక్సికాలజీ లెటర్స్, ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ బయాలజీ, బులెటిన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ టాక్సికాలజీ.

Top