జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

సామాజిక మనస్తత్వ శాస్త్రం

సామాజిక మనస్తత్వశాస్త్రం అనేది సామాజిక పరిస్థితులలో వ్యక్తిగత ప్రవర్తన యొక్క స్వభావం మరియు కారణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే శాస్త్రీయ రంగం. సామాజిక మనస్తత్వశాస్త్రం సామాజిక అవగాహన, సమూహ ప్రవర్తన, నాయకత్వం, అనుగుణ్యత, దూకుడు, అశాబ్దిక ప్రవర్తన మరియు పక్షపాతంతో సహా అనేక రకాల సామాజిక విషయాలను చూస్తుంది.

సంబంధిత జర్నల్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైకాలజీ

అసాధారణ మరియు ప్రవర్తనా మనస్తత్వశాస్త్రం, సైకియాట్రీ జర్నల్, క్లినికల్ మరియు ప్రయోగాత్మక మనస్తత్వశాస్త్రం, పర్సనాలిటీ మరియు సోషల్ సైకాలజీ జర్నల్, పర్సనాలిటీ అండ్ సోషల్ సైకాలజీ బులెటిన్, పర్సనాలిటీ అండ్ సోషల్ సైకాలజీ రివ్యూ, సోషల్ జర్నల్ ఆఫ్ సోషల్ సైకాలజీ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ జర్నల్ జీవశాస్త్రం , జర్నల్ ఆఫ్ సోషల్ సైకాలజీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ సోషల్ సైకాలజీ, అడ్వాన్స్ ఇన్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ సోషల్ సైకాలజీ, ఏషియన్ జర్నల్ ఆఫ్ సోషల్ సైకాలజీ, జర్నల్ ఆఫ్ రిలిజియన్ & స్పిరిచువాలిటీ ఇన్ సోషల్ వర్క్.

Top