జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

సంగీత మనస్తత్వశాస్త్రం

సంగీతం అనేది స్వర లేదా వాయిద్య ధ్వని, ఇది సామరస్యాన్ని, రూప సౌందర్యాన్ని మరియు భావ వ్యక్తీకరణను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సంగీత మనస్తత్వశాస్త్రం సంగీతాన్ని ప్లే చేయడం, వినడం మరియు కంపోజ్ చేయడం వంటి మానసిక ప్రక్రియల అంతర్లీన కార్యకలాపాలను పరిశీలిస్తుంది. సంగీతం యొక్క మనస్తత్వశాస్త్రంలో పరిశోధన సంగీత ప్రవర్తనలు, సంగీత శబ్దాలు మరియు సంగీతం యొక్క ప్రభావాలను వివరించడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి మానసిక సిద్ధాంతాలు మరియు పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది.

సంగీత మనస్తత్వశాస్త్రం యొక్క సంబంధిత జర్నల్స్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ స్కూల్ అండ్ కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ, అప్లైడ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సైకాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్, జర్నల్ ఆఫ్ క్రాస్ కల్చరల్ సైకాలజీ మరియు జర్నల్ ఆఫ్ సోషల్, ఎవల్యూషనరీ మరియు కల్చరల్ సైకాలజీ, మ్యూజిక్ సైకాలజీ జర్నల్స్.

Top